polskiEnglish
zielony projekt

Nasz cel to zielony zakład na miarę XXI wieku

First Recycling prowadzi działalność w Polsce od roku 1996. Od tego czasu, jako firma, nieustannie się zmieniamy podwyższając standardy techniczno-środowiskowe, a co za tym idzie – inwestujemy, nie tylko po to, by lepiej odpowiadać na oczekiwania naszych Klientów, ale także po to, aby być dobrym sąsiadem oraz partnerem współodpowiedzialnym za polepszanie się parametrów środowiskowych.

Konieczność zmian i inwestowania w coraz to lepsze technologie podyktowana jest nie tylko potrzebą rozwoju i dywersyfikacji działalności oraz reakcją na zmieniające się potrzeby klientów, ale także uwarunkowaniami zewnętrznymi, wśród których należy wymienić zmianę przepisów prawa. Przepisy te zwiększają wymagania oraz nakładają nowe obowiązki dotyczące procesów zbierania i przetwarzania surowców wtórnych w duchu odpowiedzialności za środowisko naturalne, zgodnie z zasadą powtórnego wykorzystywania tego, co uznaje się już za zbędne czy zużyte. Naszą działalność koncentrujemy na możliwości przywrócenia klientom jak największej ilości półproduktów czy wsadu do dalszej produkcji dóbr materialnych z wykorzystaniem odpadów, redukując ich liczbę i negatywne oddziaływanie na środowisko. Działania, które realizujemy są więc użyteczne nie tylko w aspekcie gospodarczym, ale także w aspekcie środowiskowym oraz społecznym, zgodnie z zasadą, że im więcej odpadów mądrze wykorzystanych i zagospodarowanych, tym więcej terenów czystych i zielonych.

Zielony zakład na miarę XXI wieku to nieustanne dążenie do osiągnięcia harmonii pomiędzy zwiększającymi się wymaganiami prawnymi, odpowiedzialnością za środowisko, a oczekiwaniami społeczno-gospodarczymi.

Wymaga to inwestycji i dokonywania zmian, które mają na celu nie tylko wykorzystanie najlepszej dostępnej techniki, ale także zamknięcie cyklu produkcyjnego wewnątrz istniejącej już infrastruktury, aby zminimalizować jakąkolwiek możliwość oddziaływania surowców wtórnych przeznaczonych do produkcji lub transportu na otoczenie. Idea Zielonego Zakładu to także troska o walory estetyczne zajmowanych terenów, ich rewitalizacja oraz odpowiednie zagospodarowanie.

biuro@firstrecycling.pl